Văn Bản Pháp Luật

Xử phạt ô tô vi phạm tốc độ

Thứ hai, 22/08/2011, 02:45 GMT+7

Nếu ô tô chạy quá tốc độ dưới 10km/h thì mức phạt tiền là bao nhiêu?


Hỏi:

Nếu ô tô chạy quá tốc độ dưới 10km/h thì mức phạt tiền là bao nhiêu?

Trả lời:

Vụ Pháp chế trả lời như sau:

Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 8 Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02/4/2010 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ dưới 10km/h, mức phạt tiền là từ 300.000 đồng đến 500.000.

“2. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với người điều khiển xe vi phạm một trong các hành vi sau đây:

a) Chuyển làn đường không đúng nơi cho phép hoặc không có tín hiệu báo trước, trừ các hành vi vi phạm quy định tại điểm i khoản 4 Điều này;

b) Điều khiển xe chạy tốc độ thấp mà không đi về bên phải phần đường xe chạy;

c) Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h;”

  

Các tin đã đăng đến ngày :