Văn Bản Pháp Luật

Cần biết quy định về quy trình đăng ký xe cơ giới

Thứ năm, 24/07/2009, 07:22 GMT+7

Các bạn là chủ xe hoặc lái xe được ủy nhiệm đến cơ quan đăng ký xe ôtô, môtô, xe gắn máy... Cần biết quy định hiện hành của Bộ Công an nêu tại mục II- Quy trình đăng ký xe của Thông tư số 31/2009/TT- BCA (C11) ngày 25/9/2009 (thay thế Quyết định số 1370/QĐ- BCA- (C11) ngày 27/11/2007) Quy định về tiêu chuẩn, trách nhiệm của cán bộ làm nhiệm vụ đăng ký phương tiện và quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số các loại phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Trong đó có một số nội dung đáng lưu ý như sau về quy định quy trình khi thực hiện đăng ký xe.


1- Hướng dẫn chủ xe viết giấy khai đăng ký xe (theo mẫu).

2- Trực tiếp đối chiếu nội dung trong Giấy khai đăng ký xe với thực tế của xe về nhãn hiệu loại xe, số máy, số khung màu sơn, số chỗ ngồi, tải trọng. Cà số máy, số khung và ký đè lên bản cà số máy, số khung.

3- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe và kiểm tra đối chiếu chứng từ chuyển nhượng xe, lệ phí trước bạ, chứng từ nguồn gốc của xe theo quy định. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe đó phải hướng dẫn, giải thích cặn kẽ cụ thể thiếu giấy tờ gì cho chủ xe biết và ghi nội dung hướng dẫn vào mặt sau Giấy khai đăng ký xe và ký tên. Trường hợp hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận và hướng dẫn chủ xe bấm phím trên bàn phím của máy vi tính để chủ xe chọn biển số và ghi biển số đó vào Giấy khai đăng ký xe.

4- Xong giao giấy hẹn (theo mẫu) ngày đến nhận giấy đăng ký xe rồi tiến hành thu lệ phí đăng ký xe và cấp biển số xe.

5- Hướng dẫn chủ xe kẻ biển số tải trọng, tự trọng tên chủ xe đối với loại xe ôtô theo quy định (trừ ôtô có 9 chỗ ngồi trở xuống).

6- Đóng dấu tiêu đề “Hồ sơ chủ xe tự quản lý” vào giữa trang của chứng từ lệ phí trước bạ, chứng từ mua bán, cho tặng xe và giấy tờ của chủ xe để giao cho chủ xe tự quản lý.

7- Thu lại giấy hẹn và trả hồ sơ cho chủ xe tự quản lý; trả giấy đăng ký xe.

8- Hướng dẫn chủ xe kiểm tra tại chỗ các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký xe được giao lại để tự quản lý và ký tên đã nhận đủ hồ sơ vào Giấy khai đăng ký xe,

9- Khi trả giấy đăng ký xe thì hướng dẫn chủ xe đến cơ quan bảo hiểm mua bảo hiểm xe cơ giới theo quy định.

A.T.G.T 

Các tin đã đăng đến ngày :